b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20220511_goniec_goniec.png

Informujemy, że z dniem 10 maja 2022 r., korespondencję (zwykłą i za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) wychodzącą z Urzędu Gminy w Drużbicach  do adresatów z terenu gminy Drużbice, oprócz Poczty Polskiej dostarczy  Goniec – Piotr Dłubakowski, który posiada upoważnienie Wójta Gminy Drużbice oraz identyfikator. Korespondencja dostarczana będzie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

W przypadku korespondencji za zwrotnym potwierdzeniem odbioru - jeśli goniec nie zastanie adresata pod wskazanym adresem, pozostawi zawiadomienie z informacją o możliwości odbioru przesyłki w terminie 7 dni w sekretariacie Urzędu Gminy w Drużbicach.

Gdy przesyłka nie zostanie odebrana w powyższym terminie, goniec ponownie zapuka do Państwa drzwi, aby doręczyć przesyłkę. Jeśli sytuacja się powtórzy tj. goniec nie zastanie adresata pod wskazanym adresem, pozostawi zawiadomienie powtórne na kolejne 7 dni. Przesyłka nieodebrana w terminie 14 dni od daty pierwszego zawiadomienia pozostawiana jest w aktach sprawy.

Jeśli goniec nie zastanie adresata pod wskazanym adresem, ma możliwość pozostawienia przesyłki dorosłemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, pod warunkiem jednak, że osoby te podejmą się przekazania jej adresatowi. Wówczas o doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy domu, goniec informuje adresata, umieszczając zawiadomienie w oddawczej skrzynce pocztowej lub gdy to nie jest możliwe, w drzwiach mieszkania.