b_230_0_16777215_00_images_UE.jpg

Gmina Drużbice w ramach programu „Korpusu Wsparcia Seniorów” na rok 2022 przystąpiła do realizacji Modułu II mającego na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych poprzez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.Program finansowany jest z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

 

Korpus Wsparcia Seniorów skierowany jest do osób w wieku 65 lat i więcej, mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W ramach programu Seniorom zostaną udostępnione specjalne opaski, które będą połączone z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia, wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. Urządzenia będą wyposażone w co najmniej trzy z następujących funkcji:

  1. przycisk bezpieczeństwa - sygnał SOS,

  2. detektor upadku,

  3. czujnik zdjęcia opaski,

  4. lokalizator GPS,

  5. funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,

  6. funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja),

  7. sprawowanie całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu.

Udział w programie będzie bezpłatny. Dodatkowych informacji na temat realizacji Programu udzielają pracownicy socjalni tel. 44 631-10-13 wew. 1 lub 2 lub 3.