Jeśli twoje dziecko w roku szkolnym 2021/2022 chodzi już do publicznego punktu przedszkolnego i chcesz, żeby nadal do niego chodziło – złóż u dyrektora deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego w tym punkcie przedszkolnym. Złożenie tej deklaracji gwarantuje dziecku miejsce w punkcie przedszkolnym. Dzieci, które kontynuują wychowanie przedszkolne w swoim dotychczasowym punkcie przedszkolnym nie biorą udziału w rekrutacji. Wzór deklaracji otrzymasz w punkcie przedszkolnym. Zrób to najpóźniej 7 dni przed rekrutacją (do 21.02.2022 r.).

 Jeśli chcesz zapisać dziecko po raz pierwszy do przedszkola – weź udział w rekrutacji do przedszkola od 1.03.2022 r. do 22 marca 2022 r.

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 odbywa się w terminach określonych Zarządzeniem Wójta Gminy Drużbice, w oparciu o kryteria ustalone w ustawie  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz określone przez Radę Gminy Drużbice

Aby dziecko zakwalifikowane w procesie rekrutacyjnym zostało przyjęte do danego punktu przedszkolnego rodzice/opiekunowie prawni muszą potwierdzić w nim wolę przyjęcia dziecka.

- w rekrutacji podstawowej do 12 kwietnia 2022 r. do godz. 1500

- w rekrutacji uzupełniającej do 27 czerwca 2022 r. do godz. 1500

Dopiero wtedy dziecko uzyska status przyjętego do punktu przedszkolnego.

Pamiętaj jednak, że punkt przedszkolny w pierwszej kolejności przyjmie dzieci ze swojej gminy. Jeśli po zakończeniu rekrutacji dla dzieci ze swojej gminy, zostaną jeszcze wolne miejsca, punkt przedszkolny może przyjąć dzieci z innej gminy.

Uchwała nr XXX.327.2017

Uchwała nr XXXII.346.2018

Zarządzenie nr 0050.10.2022