W związku ze zmianą przepisów z zakresu dowodów osobistych od dnia 08.11.2021r. przyjmujemy i realizujemy wnioski o wydanie dowodu osobistego na nowych zasadach.

W dowodach osobistych pojawi się odwzorowanie własnoręcznego podpisu osoby, która ukończyła 12 rok życia, z wyjątkiem osoby, która nie może złożyć podpisu. Ponadto będą pobierane odciski palców za pomocą elektronicznego urządzenia do pobierania odcisków palców, jeżeli jest to oczywiście fizycznie możliwe i dotyczy to również osób, które ukończyły 12 rok życia.

Osoby chore i niepełnosprawne, które nie mogą osobiście zgłosić się do urzędu, aby złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego, a zamieszkują na terenie powiatu bełchatowskiego, kontaktują się w tej sprawie z Urzędem Miasta w Bełchatowie - nr tel. 44/ 733 52 51 lub 733 52 52, będzie tam uruchomiona stacja mobilna, zapewniająca przyjęcie wniosku w miejscu pobytu osoby.

Jednakże, dotyczy to tylko szczególnych i uzasadnionych przypadków.