b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20211108_cg_cg.JPG

W miniony piątek, 29 października 2021 roku, Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki odebrał promesę na kwotę 156 600 zł otrzymaną w ramach programu „Cyfrowa Gmina”. Program ten ma na celu wsparcie instytucji samorządowych w rozwoju cyfrowym oraz poprawę cyberbezpieczeństwa.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na zadania związane z:

  • cyfryzacją urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych, poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej;
  • edukacją cyfrową dla JST w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji;
  • analizą stanu cyberbezpieczeństwa JST, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Gmina Drużbice może otrzymać do 100% wydatków kwalifikowanych na wymienione wyżej zadania. Projekt "Cyfrowa Gmina” jest skierowany do gminnych samorządów, a jego koszty zostaną pokryte z funduszy Unii Europejskiej.