b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20211104_droga_droga_1.jpg

W miejscowości Gręboszów ukończono inwestycje polegającą na przebudowie dotychczasowej drogi . Prace obejmowały wycinkę drzew przy pasie drogowym, ułożenie warstw bitumicznych, wymianę istniejących przepustów pod drogą, wykonanie poboczy oraz wymianę istniejącego oznakowania pionowego. Modernizacja ponad kilometrowego odcinka została odebrana 15 października.

Dzięki staraniom Wójta Gminy Drużbice Pana Tomasza Głowackiego finansowanie tej inwestycji zostało wsparte przez dotację z Gminy Kleszczów w wysokości 250 000,00 zł oraz z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 78 980,00 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 542 860,50 zł. Modernizacja drogi w Gręboszowie znacznie usprawni komunikację, która przede wszystkim stanie się bezpieczniejsza.