Drukuj

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20210726_dowod_dowody.png

Zgodnie z art.10 pkt 3 ustawy z dnia 14 kwietnia 2021r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r., poz. 1000) wszedł w życie przepis art. 5 tej ustawy, mówiący o tym, iż złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego jest możliwe tylko do dnia 26 lipca 2021r. Po tym terminie usługa składania wniosku o wydanie dowodu osobistego przez internet, zarówno dla osoby dorosłej, jak i dziecka (podopiecznego) zostanie wyłączona. Stosowna informacja w tym zakresie została również zamieszczona w serwisie www.gov.pl na stronie, zawierającej informacje pt.: „Uzyskaj dowód osobisty”.

Jednocześnie przypominamy, aby zwracać szczególną uwagę na termin ważności posiadanego przez nas dowodu osobistego i składać wniosek o jego wymianę w stosownym terminie, tzn. co najmniej na miesiąc przed upływem terminu ważności.

Wniosek o wydanie dowodu można złożyć w dowolnym Urzędzie Gminy - warunek: tam, gdzie składamy wniosek, tam musimy odebrać dowód osobisty. Druk wniosku można pobrać ze strony internetowej gminy(www.druzbice.pl), bądź bezpośrednio w Urzędzie Gminy.

Wszelkie dodatkowe informacje na ten temat udzielane są pod nr tel. 44 631 10 88, wew. 32

 

W Z Ó R