Informuję, że od 1 lipca 2021r. właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw.

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Drużbice (formularze są dostępne pod adresem: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/, a także w tut. Urzędzie Gminy).

Na wysłanie deklaracji właściciele lub zarządcy mają 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. W przypadku nowo powstałych obiektów jest to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Więcej informacji na temat składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) można znaleźć na stronie: zone.gunb.gov.pl lub uzyskać w tut. Urzędzie Gminy pod nr tel. 44 631-10-78  wew. 20.

Informacja dla hodowców trzody chlewnej