Drukuj

b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20210719_crk_crk.jpg

Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej
w Rogowcu (powiat bełchatowski) rozpocznie swą działalność z dniem 1 września 2021 roku na mocy uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 marca 2021 r. Centrum jest państwową placówką, której głównym celem jest poprawa atrakcyjności regionu bełchatowskiego, rozbudowa infrastruktury przyciągającej dużą rzeszę inwestorów, stworzenie możliwości rozwoju i inwestycji w nowe miejsca pracy związane z nowoczesnym sektorem energetycznym, jak również opracowanie i realizowanie projektów edukacyjnych finansowanych ze środków ogólnie dostępnych. Centrum będzie miejscem stwarzającym możliwość kształcenia i rozwoju kwalifikacji pracowników branży energetycznej, przebranżowienia pracowników sektora energetyki konwencjonalnej oraz mieszkańców regionu łódzkiego zainteresowanych zmianą lub zdobyciem nowych kwalifikacji. Ponadto kształcenie obejmuje szeroko pojętą problematykę odnawialnych źródeł energii, ich zasobów, pozyskiwania, projektowania i wykorzystywania w obszarze energetyki słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, energetyki wodnej, a także zagadnienia dotyczące technologii odnawialnych źródeł energii, ekologicznych skutków przetwarzania energii, podstaw prawnych ochrony środowiska i rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce i na świecie.

Uzyskiwanie nowych kwalifikacje bądź rozwijanie posiadanych, realizowane będzie poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych, szkoleniach, warsztatach.

W skład Centrum wchodzą:

 

 

Oferta obejmuje kształcenie w ramach kluczowych branż:

Obecnie trwa rekrutacja do Branżowej Szkoły II stopnia( termin rekrutacji 17.05 – 21 czerwca 2021, 03.08. - 23.08.2021 r. – rekrutacja uzupełniająca) w następujących kierunkach:

do Centrum Rozwoju Kompetencji (termin rekrutacji 01.06 – 24.08 2021 r.) na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe obejmujące następujące zawody:

 

Uczestnikami kwalifikacyjnych kursów zawodowych mogą być:

 

Warunkiem przyjęcia jest:

 

 

Szczegółowe informacje na stronie www.crklodzkie.pl