gallery1

W dniu dzisiejszym o godz. 10 rozpoczęła się jedna z najważniejszych sesji Rady Gminy w Drużbicach. Po dokładnym przeanalizowaniu Raportu o stanie gminy za rok 2020 radni jednogłośnie udzielili wotum zaufania oraz absolutorium Wójtowi Gminy Drużbice. Radni Rady Gminy w Drużbicach również jednogłośnie przyjęli sprawozdanie dotyczące wykonania budżetu gminy za rok poprzedni.