gallery1

Realizując fundusz sołecki Sołectwo Teresin zakupiło kosiarkę - traktorek. Zakup sprzętu był współfinansowany przez Wójta Gminy Drużbice Pana Tomasza Głowackiego. Zakup kosiarki bardzo ucieszył mieszkańców sołectwa Teresin, ponieważ dzięki niej dużo łatwiej będzie można utrzymać czystość i porządek wokół świetlicy wiejskiej, placu zabaw i nie tylko.

 

Fotografie udostępnione dzięki uprzejmości Pani Krystyny Wardal – Sołtysa sołectwa Teresin.