Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach zatrudni asystenta rodziny. Z ogłoszeniem o naborze można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej.

https://gopsdruzbice.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/nabor-na-stanowisko-asystenta-rodziny.html