gallery1

9 maja 2021 roku w samo południe w Kościele pw. Św. Rocha w Drużbicach odbyła się uroczysta msza święta. Jej wyjątkowość spowodowana była ofiarowaniem, przez członków Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności w Poznaniu pod przewodnictwem prof. Stanisława Mikołajczaka, obrazu pn. "Portet jezuity Kaspra Drużbickiego (1590 – 1662)". Obraz o wymiarach 70 x 53 cm, jest wersją autorską obrazu "Portret jezuity Kaspra Drużbickiego" z ok. połowy XVII wieku nieznanego autora z kościoła parafialnego p.w. Trójcy Św. w Stęszewie koło Poznania. Interpretacja z 2021 roku autorstwa Aleksandra Gacy zawisła na ścianach kościoła i podczas mszy świętej została poświęcona przez proboszcza parafii, księdza kanonika Pawła Sudowskiego. Słów podziekowań dla pomysłodawców i darczyńców obrazu nie było końca. Życzenia pomyślności wraz z upominkiem od prafian parafii św. Rocha w Drużbicach otrzymał prof. Stanisław Mikołajczak. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki, który opowiedział po krótce historię wykształconego jezuity z Drużbic. "Chciałbym serdecznie podziękować księdzu proboszczowi, panu profesorowi oraz autorowi obrazu, za to, że po wielu latach nie tylko podobizna Kaspra Drużbickiego, ale i jego obecność wróciła do naszej parafii drużbickiej. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości uda się, przy udziale Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Wdzięczności w Poznaniu, zbudować taki pomnik wdzięczności tutaj, w Drużbicach, aby upamiętnić historię naszej parafii, naszej gminy, abyśmy pamiętali o tak zacnych osobach jak Kasper Drużbicki, które tworzyły naszą historię. "- zakończył swoje wystąpienie Pan Tomasz Głowacki. Kolejno głos zabrał prof. Stanisław Mikołajczak, który opowiedział
o działalności jaką prowadzi stowarzyszenie Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Wdzięczości w Poznaniu, a także wspomniał o tym jak ważny jest katolicyzm dla historii Polski. Autor obrazu Pan Aleksander Gaca, serdecznie podziękował za zaproszenie i możliwość bycia częścią tego wspaniałego projektu. Po zakończonej uroczystej mszy świętej, jej uczestnicy poświęcili chwilę na zadumę oraz bliższą obserwację "Portretu jezuity Kaspra Drużbickiego", który od niedzieli zdobi wnętrze Kościoła pw. Św. Rocha w Drużbicach.

 

Kim był Kasper Drużbicki?

Kasper Drużbicki herbu Nałęcz, urodzony 6 stycznia 1590 roku w Drużbicach, gdzie wychowywał się do 19 roku życia. W sierpniu 1609 roku wstąpił do zakonu jezuitów w Krakowie, a dwanaście lat później przyjął święcenia kapłańskie w Krakowie. Był nie tyko duchownym katolickim, ale także rektorem szkół, pisarzem, mistykiem, a także autorem pism o tematyce ascetyczno-mistycznej. Kasper Drużbicki zainicjował Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, przez co uznawany jest za prekursora kultu Serca Chrystusa w Europie na długo przez objawieniami św. Małgorzaty Marii. Zmarł 2 kwietnia 1662 w Poznaniu mając 72 lata.