eko

Wartość ogólna zadania: 52 200,00 zł brutto

Dofinansowanie: dotacja w wysokości do 90% wartości ogólnej zadania, tj. 46 930,00 zł

Termin realizacji: 01 września 2020 r. – 30 kwietnia 2021 roku

Zakres projektu: zakup wyposażenia ekopracowni, pomocy dydaktycznych służących do realizacji programu edukacyjnego, sprzętu audiowizualnego i komputerowego oraz roślin.

 

www.zainwestujwekologie.pl