grypa

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z występowaniem na terenie naszej gminy ognisk ptasiej grypy, mając na uwadze zapisy Rozporządzenia Wojewody Łódzkiego,
Wójt Gminy Drużbice informuje:

Zakazuje się:

  1. Wyprowadzania z gospodarstwa oraz wprowadzania do niego ptaków i innych zwierząt
  2. Wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów bez zgody lekarza weterynarii
  3. Przemieszczania, transportu i sprzedaży ptaków

Nakazuje się:

  1. Odosobnienie drobiu lub innych ptaków w kurnikach lub innych zamkniętych pomieszczeniach, włącznie z karmieniem i pojeniem
  2. Niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków
  3. Stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa i z niego wychodzące