Wójt Gminy Drużbice informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Drużbice został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Drużbice, położonej w miejscowości Gadki, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Drużbice Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 7, tel. (044) 631-10-79 wew. 20.

Informacja Wójta Gminy Drużbice