Wójt Gminy Drużbice informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Drużbice został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Drużbice, położonej w miejscowości Brzezie, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Wszelkie  niezbędne informacje dotyczące sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Drużbice Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 7, tel. (044) 631 - 10 - 79 wew. 20.

Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Brzezie przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego