b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20210401_fundusze_fundusze.jpg

Webinarium odbędzie się 7 kwietnia 2021 r. w godz. 10:00 – 11:15. Organizatorem webinarium jest Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie.

 
Program webinarium

1.     Wprowadzenie do webinarium.

2.     Omówienie zakresu naboru wniosków w ramach Poddziałania 2.3.1 Innowacje w MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w szczególności z obszaru:

- wydatków kwalifikowalnych;

- oceny formalnej i merytorycznej;

- zasad przygotowania wniosku o dofinansowanie;

- przykładów dobrych praktyk.

3.     Źródła informacji o Funduszach Europejskich.

4.     Pytania i odpowiedzi – panel z udziałem przedstawicieli Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi.

 
W przypadku chęci wzięcia udziału w webinarium, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/4728-webinarium-pn-innowacyjna-firma-wsparcie-dla-przedsiebiorstw-z-funduszy-europejskich  pod przyciskiem Weź udział”.

 
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w webinarium decydować będzie kolejność zgłoszeń. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego zostanie wysłane potwierdzenie udziału w webinarium wraz z technicznymi informacjami na temat sposobu połączenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.