gallery1

Wójt Gminy Drużbice przypomina, że nadal można składać drogą elektroniczną wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na kolejny okres świadczeniowy, który rozpoczyna się od miesiąca czerwca 2021r.

 

Wnioski można składać za pośrednictwem m.in. portalu Empatia, bankowości elektronicznej czy PUE ZUS . W formie tradycyjnej (papierowej) będzie to możliwe dopiero od 1 kwietnia 2021 r.

Prawo do świadczenia wychowawczego (500+) ustalone na okres zasiłkowy 2019/2021 wygasa z dniem 31.05.2021r.