b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20210103_budzet_rada.jpg

29 grudnia odbyła się jedna z najważniejszych w roku Sesji Rady Gminy. Radni podjęli uchwałę dotyczącą kształtu budżetu na 2021 rok. Plan dochodów ustalono na kwotę blisko 26 mln 150 tys. zł, a wydatków 26 mln 320 tys. zł. Deficyt w kwocie ponad 173 tys. zł. pokryty zostanie przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Lwią część przyszłorocznego budżetu gminy pochłonie oświata – według planu blisko 8 mln 800 tys. zł a niemalże 9 mln zł przeznaczono na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny.Na inwestycje zabezpieczono z kolei ponad 1 mln 646 tys. zł.

Na przebudowy i modernizacje gminnych dróg w: Drużbicach-Kolonii, Kazimierzowie, Łęczycy, Patoku, Rasach i Nowej Wsi, Rawiczu, Zwierzyńcu, Gręboszowie (etap II), Gadkach oraz Polu Sucheckim zaplanowano ponad pół miliona złotych. Na kilka dróg, przy udziale pieniędzy z funduszu sołeckiego, w przyszłym roku zostanie wykonana również dokumentacja techniczna.

W 2021 roku nadal modernizowane, budowane i rozbudowywane, także przy współudziale pieniędzy z funduszu sołeckiego, będzie oświetlenie uliczne – na łączną kwotę blisko 140 tys. zł. Tak, jak w latach poprzednich, kontynuowane będą również inwestycje związane z tworzeniem placów zabaw i miejsc integracji dla mieszkańców.

Z zakresu inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej zaplanowano budowę wodociągu w Rasach oraz montaż lamp UV do dezynfekcji wody, które zamontowane zostaną na stacjach uzdatniania wody w Głupicach i Wadlewie oraz w hydroforni w Suchcicach.

W ramach funduszu sołeckiego, którego wartość w 2021 roku wyniesie ponad pół miliona złotych, zaplanowano m.in.: remonty świetlic wiejskich, modernizacje dróg i oświetlenia, zagospodarowanie terenów rekreacyjnych czy organizację wydarzeń kulturalnych.

– To jest budżet realny, dostosowany do naszych możliwości i obecnej sytuacji – podkreśla Wójt Gminy Drużbice Tomasz Głowacki. – Choć nie jest to budżet marzeń, jestem z niego zadowolony, bo przy tak niskich dochodach własnych, zaplanowaliśmy naprawdę wiele ważnych inwestycji, które przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców – dodaje.

Warto zaznaczyć, że na 2021 rok zabezpieczono również pieniądze na zakup samochodu dla policji (40 tys. zł) oraz zakup samochodu dla OSP w Drużbicach (250 tys. zł). Wśród wykazu inwestycji znalazła się również adaptacja budynku w m. Drużbic 16 na potrzeby żłobka – na ten cel gmina otrzyma dofinansowanie w ramach rządowego programu „Maluch Plus”.

Za podjęciem uchwały budżetowej na 14 obecnych podczas obrad radnych, 13 głosowało „za”, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.