b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20201218_przemoc_przemoc.jpg

Szanowni Mieszkańcy Gminy Drużbice!

 

Przemoc w rodzinie to problem, który pojawia się nie tylko w doniesieniach medialnych. Dotyka on bowiem również wielu mieszkańców naszej Gminy. Za suchą liczbą prowadzonych w bieżącym roku przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Drużbicach 18 procedur Niebieska Karta kryją się łzy, siniaki, ból, strach, cierpienie i wiele innych negatywnych konsekwencji. Osoba długotrwale doznająca przemocy przestaje wierzyć, że zmiana jej sytuacji jest możliwa. Staje się bezradna i bierna. Często tkwi w krzywdzącej relacji ze sprawcą, niezdolna do podjęcia jakiegokolwiek działania, by uwolnić się od przemocy. Zdajmy sobie również sprawę, jak destrukcyjnie wpływa na rozwój psychofizyczny dzieci wychowywanie się w rodzinie, gdzie jeden rodzic stosuje przemoc wobec drugiego lub przemoc stosowana jest wobec dziecka. Dzieci uczą się od nas rodziców jaki jest ten świat. Jeśli doświadczają przemocy domowej uczą się, że przemoc w relacjach międzyludzkich jest normalna, naturalna. Czy chcielibyśmy, aby nasze dzieci w przyszłości doznawały przemocy lub stały się jej sprawcami? Z pewnością nie!

Nasza Gmina przystąpiła do kampanii „Reaguj na przemoc”. Wraz z Biuletynem Gminnym trafiają właśnie do Państwa rąk materiały informacyjne adresowane zarówno do sprawców przemocy, osób doznających przemocy jak i świadków przemocy. Dowiadujemy się z nich przede wszystkim, że zatrzymanie przemocy w rodzinie jest możliwe, oraz że zmiana zależy od naszej decyzji. Czy ujawnimy przemoc? Czy też będziemy nadal milczeć?

Nie bądźmy obojętni na ludzką krzywdę. Reagujmy na przemoc!

 

 

Z poważaniem,

Wójt Gminy Drużbice

Tomasz Głowacki