gallery1

Place zabaw to ważne inwestycje służące promowaniu aktywnego i bezpiecznego wypoczynku najmłodszych. Dlatego co roku Wójt Gminy Drużbice Tomasz Głowacki stara się, by w sołectwach realizować takie inwestycje lub doposażać istniejące obiekty. Jeszcze w końcówce roku 2020 w Bukowiu Dolny, Rawiczu i Zwierzyńcu zamontowano nowe urządzenia zabawowe dla dzieci. Pieniądze na zakup sprzętów i małej architektury w kwocie 50 tys. zł pozyskano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, a z budżetu gminy przeznaczono na ten cel ponad 10 tys. zł.