b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20201208_ksiazki_ksiazki.jpg

Gminna Biblioteka Publiczna w Drużbicach poszerzyła swój księgozbiór o książki związane z tematyką profilaktyki i leczenia uzależnień, współuzależnienia oraz poradnictwa małżeńskiego i rodzinnego.

Książki te zostały zakupione z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, ze środków przeznaczonych na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Drużbicach. Polecamy również książki skierowane do rodziców i dzieci rozwijające umiejętności radzenia sobie z emocjami.

Na szczególną uwagę zasługuje seria książek psycholog Ewy Woydyłło, która na co dzień zajmuje się terapią uzależnienia i współuzależnienia, poradnictwem małżeńskim i rodzinnym oraz pomocą w rozwiązywaniu konfliktów. Pisarka w ramach Fundacji im. Stefana Batorego kieruje Regionalnym Programem Przeciwdziałania Uzależnieniom. Przyczyniła się ona do rozpowszechnienia w Polsce leczenia według tzw. modelu Minnesota, opartego na partnerstwie profesjonalistów z ruchem Anonimowych Alkoholików.

Serdecznie zapraszamy do wypożyczeń.