gallery1

5 listopada 2020 r. Wójt Gminy Drużbice Tomasz Głowacki podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, na dofinansowanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Drużbicach, w ramach programu „Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej”. Koszt zaplanowanych i częściowo wykonanych już prac, zgodnie z zawartą z wykonawcą umową, wyniesie 295 tys. zł brutto. Ponad 116 tys. zł stanowi dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi, a niespełna 50 tys. zł to pożyczka z tej instytucji.

Prace remontowe trwają od kilku tygodni i są już mocno zaawansowane. Po ich zakończeniu urząd zyska nowoczesny, estetyczny wygląd. Inwestycja ma również wymiar ekologiczny – przyczyni się bowiem do zmniejszenia utraty ciepła i zużycia energii, oraz ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.