gallery1

Urząd Gminy w Drużbicach wkrótce zmieni swój wygląd, a to za sprawą trwającej termomodernizacji obiektu. Oczywiście nie względy estetyczne są tutaj najważniejsze, głównie chodzi o zmniejszenie utraty ciepła i zużycia energii, a także ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Umowę na realizację zadania z radomszczańską firmą Szymbud Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki podpisał 28 września 2020 r. Zgodnie z jej zapisem inwestycja zakończy się jeszcze w tym roku. Prace obejmują m.in.: wykonanie izolacji cieplnej stropodachu z granulatem z wełny mineralnej, ocieplenie ścian płytami styropianowymi, pełna wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych oraz wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku mineralnego.

Koszt inwestycji zgodnie z zawartą umową wynosi 295 tys. zł brutto, z czego ok. 40 % stanowi dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu „Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej”, a niespełna 50 tys. zł to pożyczka z tej instytucji.