gallery1

Mimo deszczowej aury inwestycje w gminie Drużbice nadal trwają. Drogowców spotkać można w Gręboszowie, gdzie rozpoczęła się modernizacja nawierzchni na długości 570 m.b. W poniedziałek 12 października położona została warstwa wiążąca asfaltu.

W ramach zawartej z wykonawcą umowy oczyszczono i odmulono rowy oraz usunięto kolidujące drzewa, poszerzono także pobocze. Inwestycja kosztować będzie niespełna 245 tys. zł. Blisko 70 tys. zł to dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, a 170 tys. zł z budżetu Gminy Kleszczów.

Trwa również modernizacja 400 - metrowego odcinek drogi w miejscowości Drużbice, gdzie wykonana zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa wraz ze wzmocnieniem poboczy. Równolegle Referat Remontowo-Techniczny Urzędu Gminy prowadzi prace polegające na oczyszczaniu rowów przy tej drodze.