Z uwagi na rosnącą liczbę zachorowań na COVID-19 w powiecie bełchatowskim oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Urząd Gminy w Drużbicach wprowadza z dniem 7 października dodatkowe środki zapobiegawcze i ograniczenia w pracy Urzędu polegające na ograniczeniu zadań i załatwianiu spraw pilnych  i niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom.

Do tych zadań zalicza się w szczególności sprawy z zakresu:

 1. rejestracji stanu cywilnego;
 2. ewidencji ludności i dowodów osobistych;
 3. pomocy społecznej;
 4. świadczenia usług komunalnych;
 5. administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczące decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782 i 1086),
 6. ochrony środowiska, w tym dotyczące:
  a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471),
  b) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471),
 7. przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w art. 38-40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087).

W sprawach pilnych Petenci będą konsultowani w Punkcie Informacyjnym na parterze budynku urzędu nr 77a oraz w Punkcie konsultacyjnym zlokalizowanym na I piętrze budynku urzędu nr 20 przy zachowaniu wszelkich zasad ostrożności oraz wymogów sanitarnych.

Interesantom przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa.

Mieszkańców Gminy Drużbice prosimy o ograniczenie wizyt w Urzędzie i załatwianie spraw drogą telefoniczną: 44 631 10 78, 631 12 59 –sekretariat,  44 631 10 88 wew. 32-USC,  44 631 10 13 - GOPS lub elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., ePUAP

Przepraszamy za niedogodności i liczymy na Państwa zrozumienie.