b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20200917_sesja_sesja_1.jpg

11 września w świetlicy wiejskiej w Hucisku odbyła się XX sesja Rady Gminy Drużbice. Głównym tematem obrad były zmiany w budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2029

W związku z procedurą przetargową na termomodernizację budynku urzędu gminy, w której oferenci złożyli wyższe kwoty niż ta zabezpieczona w tegorocznym budżecie, na wniosek Wójta Pana Tomasza Głowackiego, radni zdecydowali o przesunięciu dodatkowych 51. tys zł na to zadanie.

Termomodernizacja obejmuje ocieplenie stropu i elewacji budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, co przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii, a budynek odzyska pełną sprawność techniczną i zapewni lepsze warunki obsługi klientów. Do budżetu wprowadzono także nowe zadanie pn. „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Hucisku”.

Zwiększono również wydatki na remonty gminnych dróg na odcinku Wdowin-Kolonia i Suchcice oraz wydatki inwestycyjne na przebudowę dróg w miejscowościach Wola Głupicka i Podstoła.

W związku z prośbą Komendanta Powiatowego Policji w Bełchatowie, w sprawie dofinansowania remontu budynku posterunku Policji w Drużbicach, rada przekazała wsparcie na ten cel w wysokości 10 tys. zł. Taką samą kwotę zabezpieczono na wykonanie instalacji zasilania budynku kościoła w Suchcicach w energię elektryczną, pochodzącą z paneli fotowoltaicznych.

Dotację w wysokości 1.800 zł otrzymała również Ochotnicza Straż Pożarna w Rożniatowicach na wkład własny do dofinansowania w ramach programu „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożeń dla środowiska - II edycja”. Pieniądze przeznaczone zostaną na zakup motopompy pożarniczej.