b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20200906_konkurs_konkurs.jpg

Z okazji Powszechnego Spisu Rolnego 2020 Urząd Statystyczny w Łodzi zaprasza wszystkich chętnych z województwa łódzkiego do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pt. „Portrety wsi. PSR 2020”

Celem konkursu jest promocja i popularyzacja wiedzy na temat statystyki publicznej, w szczególności Powszechnego Spisu Rolnego oraz prezentacja i promowanie walorów artystycznych polskiej przyrody.

Konkurs przeprowadzony zostanie w dniach 1 września – 31 października 2020 r.

Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców. Laureaci konkursu otrzymają nagrody:

1 miejsce – smartfon (nagroda o wartości do 2000,00 zł),/p>

2 miejsce – smartwatch (dwie nagrody o wartości do 1250,00 zł każda),

3 miejsce – czytnik e-book (trzy nagrody o wartości do 500,00 zł każda).

Dodatkowo każdy Laureat otrzyma zestaw gadżetów promujących Powszechny Spis Rolny 2020.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 16 listopada 2020 r. na łamach łódzkiego wydania Gazety Wyborczej oraz na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Organizatora i Patrona.

Regulamin dostępny na stronie https://lodz.stat.gov.pl/rolnykonkursfoto/

Organizator: Urząd Statystyczny w Łodzi

Patronat medialny: AGORA sa

Serdecznie zachęcamy do udziału!