gallery1

Gminne Biuro Spisowe w Drużbicach informuje, iż w Urzędzie Gminy w Drużbicach udostępnione zostało bezpłatne stanowisko komputerowe do samospisu dla rolników z terenu gminy nieposiadających dostępu do Internetu w gospodarstwie domowym.

Przeprowadzenie samospisu będzie możliwe od 1 września do 30 listopada 2020 r w godzinach pracy Urzędu.

Stanowisko znajduję się na parterze budynku obok głównego wejścia.

Aby spisać się szybko i wygodnie przygotuj wcześniej:

- numer gospodarstwa rolnego (numer gospodarstwa znajdziesz w lewym górnym rogu listu otrzymanego od Prezesa GUS),

- numer PESEL (będzie potrzebny do zalogowania się),

- informacje: o powierzchni gruntów, zasiewów, stosowanych nawozach, o ochronie roślin, o zwierzętach gospodarskich, maszynach rolniczych itp.

więcej informacji: https://spisrolny.gov.pl/warto-wiedziec

Przypominamy, że wszystkie osoby wchodzące do budynku Urzędu Gminy w Drużbicach obowiązuje zasłanianie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.