gallery1

Rozpoczął się ostatni tydzień letniego wypoczynku. By spędzić go aktywnie Gminna Biblioteka Publiczna w Drużbicach zorganizowała cykl wakacyjnych spotkań.

W dniach od 17-21 sierpnia odbywały się zabawy i gry sportowe prowadzone przez Pana Roberta Gębickiego i Pana Łukasza Walewacza. Od poniedziałku 24 sierpnia do środy 26 sierpnia potrwają „Letnie integracyjne warsztaty bez barier”, podczas których dzieci uczą się tradycji wyplatania wieńców dożynkowych. Efekt ich pracy będzie można obejrzeć podczas Dożynek Gminnych.

Od środy do piątku o organizację czasu wolnego dzieci zadba Agencja Artystyczna „Fikimiki”. Wśród zaplanowanych zajęć są: kreatywne zabawy klockami, zabawy sensoryczne, spektakl interaktywny i tańce. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej www.gik.druzbice.pl