Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.113.2020 Wójta Gminy Drużbice z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia przedterminowych wyborów na Sołtysa Sołectwa Wdowin zawiadamiam, że w dniu 25 sierpnia 2020 roku o godz. 16.30 (I termin), o godz. 17.00 (II termin) w Sali OSP we Wdowinie odbędzie się Zebranie Wiejskie, na którym zostaną przeprowadzone przedterminowe wybory na Sołtysa Sołectwa Wdowin.