b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20200708_prawna_prawna.png

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

-Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;

-Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy)mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?

-Profesjonalną pomoc prawnika,wykwalifikowanego doradcy, mediatora;

-Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;

-Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;

-Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

Gdzie szukać pomocy?

-Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;

-Przez telefon: 723-721-725

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.