b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20200707_angielski_angielski.jpg

Łukaszuk Andrzej Proword realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Nowe umiejętności językowe – oknem na świat!

Bezpłatny kurs z języka angielskiego trwać będzie 120 godzin i będzie realizowany na poziomie A1 lub A2, B1 lub B2. Poziom kursu zostanie dostosowany do poziomu grupy po przeprowadzeniu diagnozy językowej.

Szkolenie zakończy się certyfikowanym egzaminem.

Aby wziąć udział w szkoleniu Kandydat musi spełniać następujące kryteria:

- w chwili przystąpienia do projektu mieć 18-49 lat i posiadać wykształcenie maksymalnie średnie (warunek konieczny!),

- lub w chwili przystąpienia do projektu mieć 50 lat i więcej bez względu na poziom wykształcenia;

- uczyć się, pracować lub zamieszkiwać w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa łódzkiego.

Do projektu zapraszamy zarówno osoby bezrobotne, jak i pracujące. Projekt jest dostępny również dla osób z niepełnosprawnościami.

Kontakt telefoniczny i zapisy: 42 250 54 13 lub 44 631 10 78 wew. 29