Dokumenty należy składać w zamknietej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach" w sekretariacie Urzędu Gminy lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy w Drużbicach 97-403 Drużbice 77A, w terminie do dnia 08 lipca 2020r. do godz. 15.30.

Ogłoszenie o naborze wraz z kwestionariuszem osobowym i klauzulą informacyjną znajdują się na stronie BIP w zakładce praca.