b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20200615_starsi_starsi.jpg

Celem tego dnia, obchodzonego na całym świecie 15 czerwca, jest propagowanie wiedzy na temat dostępnych form pomocy i ochrony dla osób starszych po to, aby czuły się bezpiecznie i aby były traktowane z należytym szacunkiem.

Światowy Dzień Praw Osób Starszych to szczególna okazja, by zwrócić uwagę na sytuację seniorów i wyjść naprzeciw ich potrzebom. Pamiętajmy, by zawsze reagować na sygnały naruszenia praw osób starszych – często nie będących w stanie samodzielnie się obronić. Dzień ten ma przypominać wszystkim o okazywaniu im szacunku, pomocy i wdzięczności. Ma także rozbudzać poczucie solidarności międzypokoleniowej.

Budujmy dobre relacje z seniorami, okazujmy wdzięczność i zrozumienie oraz dziękujmy za trud, jaki włożyli w nasze wychowanie. Znajdźmy czas na rozmowę, okazanie wsparcia i zainteresowania problemami naszych starszych krewnych, sąsiadów, znajomych.

Miejmy świadomość, że zaniedbanie, wykorzystywanie oraz przemoc wobec osób starszych to niestety zjawiska wciąż obecne, którym musimy aktywnie przeciwdziałać.

W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie, w tym wobec osób starszych, zarówno pracownik socjalny, jak i lekarz lub pielęgniarka, czy też policjant mają obowiązek wszcząć procedurę Niebieska Karta, której celem jest zatrzymanie przemocy i pomoc w wychodzeniu z tej trudnej sytuacji. Procedura Niebieska Karta jest prowadzona przez Gminny Zespół Interdycyplinarny ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Kontakt telefoniczny 44/ 631-10-13; siedziba: budynek Urzędu Gminy w Drużbicach, Drużbice 20, pokój nr 6.

W sprawie pomocy dla osób starszych można kontaktować się z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drużbicach, tel. 44/ 631-10-13.