b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20200604_pomoc_pomoc.jpg

Ponad 58 milionów złotych na pomoc dla Przedsiębiorców z województwa łódzkiego dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 – rozpoczęło się przyjmowanie przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego wniosków na pożyczkę płynnościową.

Z inicjatywy Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 został stworzony Projekt wsparcia dla Przedsiębiorców z woj. łódzkiego dotkniętych skutkami pandemii koronowirusa. W tym celu Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego podpisała umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na uruchomienie pożyczek płynnościowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na łączną kwotę 58 823 000 zł. Wkład własny ŁARR wynosi 8823 000 zł.

W ramach pożyczki finansowane będą wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy m.in. na wynagrodzenia dla pracowników (w tym także składowe należne ZUS i US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, na zobowiązania publiczno-prawne, spłatę zobowiązań handlowych, na pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, czy zakup towarów i półproduktów.

Oprocentowanie pożyczki wyniesie 0,1% lub 0,99% w skali roku w zależności od okresu spłaty i wysokości pożyczki. Przedsiębiorca będzie mógł otrzymać pożyczkę maksymalnie do 1 000 000 zł z okresem spłaty do 72 miesięcy. Pożyczka udzielana jest bez prowizji, marży i WIBOR. Wnioski przyjmowane i rozpatrywane są również bezpłatnie.

Więcej informacji na www.larr.pl