b_230_0_16777215_00_images_dla_mieszkancow_aktualnosci_20200529_konkurs_planeta_1.jpg

Wójt Gminy Drużbice, zaprasza do udziału w konkursie ekologicznym „EKO STRÓJ” dedykowanym uczniom szkół podstawowych z terenu Gminy Drużbice, wg poszczególnych kategorii wiekowych tj.

I kategoria klasy I-III,

II kategoria klasy IV-VIII.

 

 1. Organizator konkursu

- Gmina Drużbice,

- Powiat Bełchatowski.

 

 1. Cele konkursu:
  1. zagospodarowanie odpadów przydatnych do ponownego wykorzystania lub przetworzenia,
  2. propagowanie selektywnej zbiorki odpadów opakowaniowych w życiu codziennym – zarówno w domu, w szkole, jak i w pracy,
  3. pogłębienie dotychczasowej wiedzy odnośnie segregacji odpadów w gospodarstwach domowych oraz znaczenia recyklingu dla ochrony środowiska,
  4. popularyzowanie wiedzy dotyczącej szkodliwości emisji zanieczyszczeń do środowiska,
  5. poszerzanie świadomości na temat środowiska, rozwijanie wyobraźni i kreatywności.

 

 1. Warunki uczestnictwa
 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-VIII szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Drużbice:
  • Szkoła Podstawowa w Rasach,
  • Szkoła Podstawowa w Drużbicach,
  • Szkoła Podstawowa w Wadlewie.
 2. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie i zaprezentowanie stroju ekologicznego, przygotowanego z odpadów. Uczestnicy zobowiązani są do przygotowania strojów ekologicznych do wykonania których wykorzystane zostaną m.in. opakowania plastikowe, foliowe, jednorazowe, kolorowa makulatura itp. Technika wykonania strojów dowolna - temat pracy otwarty (strój wieczorowy, sportowy, do pracy, szkoły, na plażę itp.), wybór tematu pozostawiamy uczestnikom. Należy jednak pamiętać, że strój musi być ekologiczny i ściśle powiązany z tematyką. Strój bądź jego elementy muszą być wykonane z surowców wtórnych. Gotowy kostium nie może zawierać niebezpiecznych ani szkodliwych materiałów, elementów lub substancji, które mogłyby w jakikolwiek sposób zagrażać życiu lub zdrowiu dzieci.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 1 pracę.
 4. Każdy uczestnik może nadesłać na konkurs maksymalnie 3 fotografie cyfrowe prezentujące wykonaną pracę (maksymalnie trzy ujęcia dziecka w stroju).
 5. Termin nadsyłania prac upływa 08.06.2020 roku.
 6. Do każdej pracy należy podłączyć METRYCZKĘ.
 1. Informacje dodatkowe

Fotografie powinny być przesłane w formie cyfrowej – w postaci plików komputerowych formatu JPG, na adres elektroniczny:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uczestnicy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

Organizator wnosi sobie prawo do zmian regulaminu wynikających z sytuacji epidemicznej w kraju.

Osoby / lub ich prawni opiekunowie/ przekazujące prace plastyczne na konkurs wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych oraz na wykorzystanie prac w celach promocyjnych poprzez wypełnienie druku OŚWIADCZENIA I.

W przypadku, gdy na zdjęciach występuje osoba inna niż uczestnik konkursu, konieczne jest wypełnienie druku Oświadczenia II (konieczne jest w takim wypadku uzyskanie podpisu każdej osoby lub jej opiekuna prawnego, występującej na zgłaszanych zdjęciach), potwierdzającego zgodę na wykorzystanie wizerunku tych osób.

Regulamin konkursu

METRYCZKA

Oświadczenia I

Oświadczenia II