W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od dnia 6 maja 2020 będzie można korzystać z zewnętrznych obiektów sportowych tj. (boiska szkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drużbicach i boiska typu "Orlik" w Rasach)

Dbając o bezpieczeństwo nas wszystkich powinniśmy zachować szczególną ostrożność i postępować zgodnie z poniższymi wytycznymi:

• Na boisku może jednocześnie przebywać max 6 osób oraz osoba prowadząca zajęcia

• Uczestnicy dokonują rezerwacji oraz zgłaszają swoją obecność u animatora

• Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego

• Obowiązku zakrywania ust i nosa nie mają wyłącznie osoby przebywające na boisku

• Nie ma możliwości korzystania z szatni oraz węzła sanitarnego z wyjątkiem WC

• Obowiązuje dezynfekcja rąk dla wchodzących i wychodzących z boiska

• Obowiązuje dezynfekcja urządzeń obiektu: sprzęt sportowy, klamki, wejścia, WC, itp.

• Uczestnicy korzystają z osobistego sprzętu treningowego

• Sprzęt udostępniany przez animatora jest dezynfekowany po każdym użyciu i każdej grupie

• Zapewnienie piętnastominutowych odstępów w korzystaniu z boiska przez następne grupy korzystających

Szczegóły udostępniania poszczególnych obiektów są podane w wyjaśnieniach Ministerstwa Sportu do najczęściej zadawanych pytań - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytana

W związku z powyższym proszę wszystkich korzystających z naszych boisk o dostosowanie się do wymogów i procedur.

Wójt Gminy Drużbice Tomasz Głowacki

Pismo Wójta Gminy Drużbice