gallery1

Zwracam się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy i właścicieli działek rekreacyjnych o rozważne i możliwie oszczędne korzystanie z wody oraz ograniczenie do minimum podlewania przydomowych ogródków i trawników w najbliższych dniach.Nadmierny pobór wody powoduje obniżenie ciśnienia wody w sieci, co w konsekwencji może doprowadzić do przerw w jej dostawie. Jeszcze raz bardzo proszę mieszkańców o zrozumienie zaistniałej sytuacji oraz zastosowanie się do powyższej prośby!