Kasa Urzędu Gminy w Drużbicach w najbliższych dniach czynna będzie w poniedziałek 4 maja, środę 6 maja i piątek 8 maja w godzinach 10-12. Przypominamy o zastosowaniu środków ochrony osobistej: maseczek i rękawiczek. Wpłat dokonywać można również na konto:

opłata za gospodarowanie odpadami

57 8965 0008 2001 0059 8044 0013

podatki, opłaty za wodę, czynsze, itp.

90 8965 0008 2001 0059 8044 0001