gallery1

Laptopy z oprogramowaniem i słuchawkami, warte blisko 60 tys. zł, wkrótce trafią do potrzebujących uczniów w celu zapewnienia im realizacji zdalnego nauczania. We wtorek Wójt Gminy Drużbice Pan Tomasz Głowacki przekazał komputery na ręce dyrektorów szkół.

Po 10 laptopów trafiło do Szkoły Podstawowej w Rasach i w Wadlewie, 13 do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drużbicach. Pieniądze na zakup laptopów Gmina pozyskała z konkursu grantowego "Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego", realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych.

Po ustaniu pandemii wypożyczony uczniom sprzęt wróci do szkół, by korzystać mogli z niego wszyscy uczniowie.