gallery1

Gmina Drużbice otrzymała dofinansowanie w kwocie blisko 60 tys. zł na zakup 33 laptopów w konkursie grantowym "Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego", realizowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Zakupiony sprzęt komputerowy przeznaczony będzie dla uczniów z terenu gminy Drużbice, którzy z powodu braku sprzętu nie mają możliwości uczestniczenia w zdalnych lekcjach i realizowania podstawy programowej w domu, w czasie pandemii.

Laptopy trafią do uczniów za pośrednictwem szkół jeszcze w kwietniu. Po ustaniu pandemii wypożyczony uczniom sprzęt wróci do szkół.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych.

Informacja