Wójt Gminy Drużbice informuje, że od 23.03.2020 r. do odwołania wprowadza się następujący rozkład czasu pracy w Urzędzie tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

W/w godzinach możliwy jest kontakt telefoniczny i e-mailowy

Zarządzenie Wójta Gminy Druzbice ws. zmiany godzin pracy