Kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Drużbicach dla osób objętych kwarantanną

pod numerami telefonów:

- w godzinach pracy Ośrodka - 44 631 10 13

- po godzinach pracy Ośrodka oraz dniach wolnych od pracy - dyżur do godziny 19.00 po numerem telefonu 504 704 884