gallery1

Państwowa Inspekcja Sanitarna Województwa Łódzkiego uruchomiła specjalną infolinię dedykowaną wyłącznie sprawom związanym z koronawirusem SARS-CoV-2

+48 695 422 338

+48 663 114 439

+48 782 236 442

+48 782 277 228

+48 663 154 463

+48 665 386 932

Wskazane numery będą czynne codziennie (włącznie z sobotą i niedzielą) od 8:00 do 22:00.