gallery1

W związku z zawieszenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych w przedszkolach i szkołach spowodowanym zagrożeniem epidemicznym w kraju, decyzją Wójta Gminy Drużbice przedłużony zostaje termin rekrutacji do klas I szkół podstawowych i przedszkoli, dla których Gmina Drużbice jest organem prowadzącym. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 17 kwietnia 2020 r. do godziny 15°°