Należności z tytułu opłat należy przesłać przelewem na nr kont:

► opłata za gospodarowanie odpadami

57 8965 0008 2001 0059 8044 0013

►podatki, opłaty za wodę, czynsze, itp.

90 8965 0008 2001 0059 8044 0001