W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy, w związku z powstałą sytuacją epidemiologiczną na świecie, Wójt Gminy Drużbice, informuje o podstawowych czynnościach profilaktycznych oraz stosowaniu niezbędnych środków bezpieczeństwa, które mogą zapobiec zakażeniom koronowirusem, przenoszonego drogą kropelkową.

Osoby, które w okresie ostatnich 14 dni przebywały w rejonie, w którym stwierdzono przypadki koronawirusa lub miały kontakt z osobą z potwierdzonym lub prawdopodobnym przypadkiem zakażenia oraz wystąpiły u nich zachorowania z objawami: gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem powinny BEZZWŁOCZNIE, TELEFONICZNIE powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną: tel. 44 631-31-18, 509-748-182 lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego: tel. 512-030-463

Jednocześnie informujemy, że została uruchomiona infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa.

Jednocześnie informujemy, że została uruchomiona infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa.

Infolinia działa całodobowo, siedem dni w tygodniu pod numerem telefonu: 800-190-590.

Podstawowe zalecenia ochronne przeciwko koronawirusowi:

• Częste myjcie rąk, używając mydła i wody, a jeżeli nie ma do nich dostępu należy używać płynów i żeli.

• Stosowanie odpowiednich zasad ochrony podczas kaszlu i kichania, zakrywając usta i nos chusteczką, która to czynność uchroni przed rozprzestrzenianiem się zarazków i wirusów. Należy unikać dotykania rękami oczu, nosa i ust.

• Zachowanie bezpiecznej odległości, co najmniej 1 metr podczas rozmowy z drugą osobą szczególnie z osobą która kaszle lub często kicha – należy unikać miejsc publicznych mocno zatłoczonych.

• Osoba, która zaobserwuje u siebie gorączkę, skłonności do częstego kaszlu, trudności z oddychaniem oraz bóle mięśni – powinna zasięgnąć pomocy medycznej.