gallery1

Już po raz X KRUS zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastyczny pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”.

Jest on skierowany do uczniów szkół podstawowych, w dwóch kategoriach wiekowych:

- I grupa wiekowa – klasy 0–III,

- II grupa wiekowa – klasy IV–VIII.

Konkurs ma na celu promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzenie wiedzy z zakresu bhp w rolnictwie (szczególnie o tematyce związanej z obecnością zwierząt gospodarskich), a także rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych.

Na terenie województwa łódzkiego konkurs zostanie przeprowadzony przez Oddział Regionalny KRUS w Łodzi, placówki terenowe KRUS w Tomaszowie Mazowieckim i Zduńskiej Woli, przy udziale członków Wojewódzkiej Komisji ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy.

Do wygrania atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez współorganizatorów, którymi na szczeblu wojewódzkim są: KRUS, Państwowa Inspekcja Pracy, ARiMR, KOWR, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kuratorium Oświaty w Łodzi, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi i Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi.

Serdecznie zapraszamy!

Termin nadsyłania prac mija 28 lutego 2020 roku.

Regulamin ogólnopolski

Regulamin regionalny